Tag: เครื่องปั่นสมูทตี้

สมูทตี้เพิ่มพลังงาน สดชื่นเร็วกว่าฉีดเข้าเส้น อยากรู้ต้องลอง

March 6, 2020 By admin

การได้ดื่มเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยวิตามิน มีประโยชน์มากมาย สิ่งที่คุณจะได้รับแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือ ความสดชื่นทันทีเหมือนฉีดเข้าเส้นเล่ยล่ะ จริงอยู่ที่เครื่องดื่มสมูทตี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีผลไม้เป็นส่วนผสมและคุณสามารถเลือกส่วนผสมในการกินได้ แต่ว่าการทานสมูทตี้จากการใช้เครื่องปั่นแรงๆ หรือที่เรียกว่าเครื่องปั่นสมูทตี้ทรงพลัง นั้นอาจทำให้คุณอ้วนได้ ถ้าหากคุณเลือกไม่ดี โดยเหตุผลที่ทำให้คุณอ้วนขึ้นนั้น มีดังนี้